Luota katseeseen...

Luota katseeseen
Taiteen äärellä kehotan sinua luottamaan katseeseen.
Tunnet, että katseesi tavoittaa jotain sinulle tärkeää.
Katse ohjaa kokemusta. Tunnistat, että jotain tapahtuu.
Tunnistat aistimuksen.
Jos nämä seikat ovat läsnä taiteen kohtaamisessa, niin olet kokenut jotain tärkeää ja
merkityksellistä juuri sinulle.
Se mitä katse on nostanut pintaan, selviää sinulle, jos otat vastaan sen mitä taiteen
herättämä aistimus haluaa sinulle viestiä.
Herättääkö mielenkiinnon taiteilijan jättämä jälki, väri tai teema. Vai onko kyseessä täysin
tuore ja yllättävä reaktio, joka saa aikaan oudon tunnetilan. Oletko kohdannut jotain
käsittämätöntä tai häiritsevää. Kokemusten vuolas virtaa alkaa kummuta, kun olet
kokenut taiteen äärellä jotain aitoa.
Taidekokemus on aina henkilökohtainen kokemus, jossa on yhtä aikaa läsnä taiteen
vastaanottajan oma henkilöhistoria, muistot ja tunteet. Kun taitelija asettaa teoksen
nähtäville, on teos vapaa kaikille tulkinnoille.
Vain harvoin taiteilija onnistuu välittämään katsojalle suoran, sen autenttisen kokemuksen,
joka on ollut teoksen alkulähtökohtana. Mutta näin on hyvä, sillä aito taide puhuttelee
monella tapaa ja se virittää monta tulkintaa ja kokemustapaa, joista kaikki ovat oikeita.
Katse ohjaa sinut aidon taiteen äärelle. Se saa sinussa aikaan reaktion, joka kokoaa
yhteen monta äänetöntä muistoa, tunnetta ja sanaa, joilla on merkitystä juuri sinulle.
Taiteen kokeminen ja sen merkitys arjessa on taiteen kokemisen alku. Taiteen kerääminen
voi alkaa yhdestä merkityksellisestä kohtaamisesta. Taiteen kerääminen on harrastus joka
voidaan jakaa tai pitää yksityisenä kokemuksena. Ja tiedämme, että tällainen kokemus
on ohjannut monen taidemuseon alkutaivalta.
Taidelainaamo on saanut kipinän yhteen hiileen puhaltamisesta. Se on Kemin
taidemuseon, Lapin taitelijaseuran ja paikallisten taiteilijoiden yhteistyön tulos.
Taidelainaamo Merinapa tuo taiteen lähelle katsojaa, joten tartutaan tilaisuuteen ja
nautitaan kuvataiteesta.
Kiitän tästä mahdollisuudesta ja toivotan taiteen ystäville merkityksellisiä hetkiä lappilaisen
aikalaistaiteen äärellä.

Kuvataiteilija, taidegraafikko, kuvataidepedagogi
Marjo Pitko (Hyttinen)