Henri Hagman

Henri Hagman (s.1974) on Rovaniemellä asuva taidemaalari, kriitikko ja taidepedagogi. Henrin maalauksia ovat kuin eläviä olentoja aineenvaihduntoineen ja vaihtelevine tunnetiloineen. Samasta maalauksesta löytyy useinkin sekä öljymaalia että vesivärejä. Hagman keskittyy maalauksissaan väriin, rytmiin, jälkeen ja muotoon.

”Kuvataiteen perimmäinen tarkoitus on kehittää ihmisen henkistä olemusta, yhdistämällä ihmisen henkiset ja fyysiset olemisen tavat. Tämä tapahtuu ennen kaikkea kontemplaation kautta, tarkastelemalla teosta aistit avoimena, ilman taka-ajatuksia,” – Henri kertoo. 

Kirjoittamansa teoksen Taiteen tarkoitus pohjalta hän esittää, että taiteen tarkoitus on kehittää ihmisen suhdetta aistimiseensa ja tämän henkistä olemusta, yhdistämällä henkiset ja fyysiset olemisen tavat.

 

Taiteilijan teoksia taidelainaamossa