Paula Suominen

Paula Suominen on suomalainen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Posiolla  ja Turussa. Hän on toteuttanut julkisia teoksia ja osallistunut näyttelyihin ja tapahtumiin vuodesta 1997 koti- ja ulkomailla. Paula Suomisen teoksia on mm. Aineen taidemuseon, Pentikin, Kakslauttasen sekä Posion kunnan taidekokoelmissa sekä lukuisissa yksityisissä kokoelmissa Suomessa, Virossa ja Espanjassa.

Paula Suominen on kiinnostunut luonnonvalosta ja väreistä. Hänen teoksensa kasvavat havainnoista ja hetken vaikutelmista vahvoihin luon- tokuviin. Suomisen maalaukset leijuvat abstraktin ja esittävän välimaastossa. Piirustuksissa figuratiiviset viivat hakevat yhteyksiä orgaaniseen luontoon. Monissa teoksissa esillä nousevat naiseuden teemat ja ihmisen iki-aikaiset yhteydet luontoon. Suomisen keskeisimmät tekniikkat ovat öljyväri, hiili ja trencadis mosaiikki sekä muraaleissa vesiliukoiset värit.

Taiteilijan teoksia taidelainaamossa