KÄYTTÖEHDOT

Yleistä

Suomessa rekisteröity Kemin Taidemuseo (myöhemmin Kemin Taidelainaamo), Y-tunnus 0210427-6, välittää tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille. Välityksen kohteet ovat taiteilijoiden tuotantoa. Taiteilijat ovat tuotteiden myyjiä ja Kemin taidelainaamo tuotteiden välittäjä. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tapauksissa, joissa ostaja ei maksa arvonlisäveroa, veron osuus vähennetään. Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Lainausaika määritellään kuukausina. Lyhyin lainausaika on yksi kuukausi eli 30 päivää. Pisin yhtäjaksoinen lainausaika on yksi vuosi. Lainausajan päätyttyä teos on palautettava tai siitä on tehtävä kauppakirja. Mikäli lainaaja palauttaa teoksen sovittua aikaisemmin, jäljellä olevien täysien kuukausien maksettu lainausmaksu palautetaan.

Lainaaja maksaa teoksesta taiteilijaseuran vahvistaman lainausmaksun, jonka ensimmäinen erä suoritetaan käteisellä tai maksukortilla lainauksen yhteydessä tai taiteilijaseuran tilille viikon kuluessa lainaussopimuksen allekirjoittamisesta.

Lainausmaksun suoritetaan kuukausittain tilille: OKOYFIHH FI28 5640 0240 1591 81
Lainausmaksua suoritettaessa käytetään viitenumeroa, joka löytyy lainaussopimuksesta.

Taiteilijaseura ei vakuuta lainattavia teoksia. Lainaaja on velvollinen korvaamaan teokselle laina-aikana mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

Jos lainaaja haluaa ostaa teoksen, suoritetut lainausmaksut vähennetään teoksen ilmoitetusta myyntihinnasta ja teoksesta tehdään kauppakirja. Jäljellä olevan kauppahinnan voi suorittaa osissa. Osamaksuerän suuruus on vähintään lainausmaksun suuruinen, kuitenkin niin että teos tulee kokonaisuudessaan maksetuksi 2,5 vuoden aikana.

Teoksen palautuspäivä on viimeinen lainauspäivä. Mikäli teosta ei ajoissa palauteta taidelainaamoon, on lainaajan suoritettava sakkoa seuraavan kuukauden lainausmaksu. Jos jokin maksuerä myöhästyy yli kuukauden, on taidelainaamolla oikeus vaatia teosta palautettavaksi välittömästi.

Teos palautetaan siihen lainaamoon mistä se on lainattu ellei toisin sovita.

Teoksen voi ostaa ilman lainaustakin. Tällöin teoksesta tehdään kauppakirja ja mahdollinen osamaksusuunnitelma.

Lainaajan on lainaussopimusta tehtäessä pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella.

Mikäli lainaajan yhteystiedot muuttuvat, pyydetään ne ilmoittamaan taidelainaamoon.

Lainaamoon voi aina soittaa tai lähettää sähköpostia esim. maksujen viivästyessä.

Sopimuksen kesto ja tilauksen irtisanominen

Viimeinen lainauspäivä on palautuspäivä. Mikäli lainaaja haluaa lunastaa teoksen itselleen lainausajan päätyttyä, teoksesta tehdään kauppakirja. Jäljellä olevan kauppasumman voi maksaa osissa. Osamaksun suuruus on vähintään lainausmaksun suuruinen ja teos on maksettava kokonaisuudessaan 2,5 vuoden kuluessa lainausajan alkamisesta.

Lainausaika määritellään kuukausina. Lyhyin lainausaika on yksi kuukausi eli 30 päivää. Pisin yhtäjaksoinen lainausaika on yksi vuosi. Lainausajan päätyttyä teos on palautettava tai siitä on tehtävä kauppakirja. Mikäli lainaaja palauttaa teoksen sovittua aikaisemmin, jäljellä olevien täysien kuukausien maksettu lainausmaksu palautetaan.

Käyttäjätilillä olevien tietojen säilyttäminen

Kemin taidelainaamon sivulla on oikeus poistaa Tili ja Asiakkaan Lainaussassa syöttämät tiedot, kun Asiakkaan Tili on ollut lukittuna kolmen kuukauden ajan. Kemin taidelainaamon sivulla on oikeus poistaa Tili ja sillä olevat tiedot välittömästi, jos Asiakas on käyttänyt Lainausta lain, tämä Sopimuksen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Kemin taidelainaamon sivu ylläpitää varmuuskopiota Asiakkaan Lainaukseen syöttämistä tiedoista. Tiedot varmuuskopioidaan vähintään kerran vuorokaudessa ja säilytetään vähintään seitsemän päivän ajan. Alkuperäisten tietojen katoamiseen myötävaikuttaneelta Asiakkaalta voidaan veloittaa varmuuskopion palauttamisesta aiheutuneet kustannukset. Kemin taidelainaamon sivu poistaa kaikki  Asiakkaan Lainaukseen syöttämät tiedot kuuden kuukauden sisällä Sopimuksen päättymisestä, ellei toisin ole sovittu.

Henkilötietojen käsittely

Kemin taidelainaamon sivu voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja Lainauksen tarjoamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Kemin taidelainaamon henkilötietojen käsittelyä koskevat vastuut ja velvollisuudet on määritelty tarkemmin liitteessä Sopimusliite henkilötietojen käsittelystä. Lainauksen käyttäjien henkilötietojen käsittelystä kerrotaan tarkemmin Käyttäjärekisterin tietosuojaselosteessa.

Kemin taidelainaamon on Asiakkaan kirjallisesti sitä pyytäessä poistettava käsittelemänsä henkilötiedot. Kemin taidelainaamon sivu poistaa henkilötiedot kuuden kuukauden sisällä Sopimuksen päättymisestä, ellei toisin ole sovittu.

Yhteystiedot

Kemin taidemuseo
Y-tunnus: 0210427-6

Osoite:
Marina Takalon katu 3
94100 Kemi

Sähköposti:
TAIDEMUSEO@KEMI.FI